1. H-color

O nás

 

 

Divízia KOVO

  

 

Divízia FARBY

H-Color spol. s r.o. - Výrobca priemyselných farieb 

Spoločnosť H-COLOR bola založená v roku 2000 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V súčasnej dobe patrí medzi popredných výrobcov náterových látok na  Slovensku a v Českej republike.

Hlavnou ideou firmy je dynamika, flexibilita a predovšetkým kvalita. Vysoký dôraz sa kladie aj na vlastný výskum a vývoj, čo je jedna z ciest k úspechu. O výsledkoch vývoja svedčí aj celý rad výrobkov, ktoré sú  porovnateľné  s produktmi svetových výrobcov. Naša spoločnosť sa zameriava na neustále zvyšovanie kvality. Svojich zákazníkov  presviedča výrobkami a komplexnými službami v oblasti poradenstva pri aplikácii a riešení akýchkoľvek problémov spojených s nátermi.

Je samozrejmé, že aj H-COLOR sa snaží udržať si tempo vývoja trhu aj spoločnosti. Preto je potrebné inovovať a zavádzať nové technológie. Vo výrobe sú používané najmodernejšie technológie  a náterové hmoty spĺňajú  všetky požiadavky kladené na ochranou životného prostredia. Nutnosťou pri výrobe je  znižovať obsah organických rozpúšťadiel. Znižujú sa tak negatívne vplyvy náterov na životné prostredie a zdravie ľudí.

V rámci ochrany životného prostredia a trendu vývoja v oblasti náterových látok sa aj naša spoločnosť tak ako aj mnoho ďalších snaží o výrobu ekologickejších náterových látok, ktoré však svojou kvalitou vôbec nezaostávajú za ostatnými.

Všetky naše náterové systémy sú odskúšané akreditovaným skúšobným laboratóriom náterových látok a dopravného značenia, Výskumným ústavom dopravným v Žiline a taktiež Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave.

 Medzi základný výrobný sortiment spoločnosti patria hlavne  náterové látky na oceľové konštrukcie, kontajnery a výrobky z ocele. V tomto smere má naša spoločnosť nespočetné množstvo referencií z celého sveta.

Nezaostávame však ani v iných oblastiach ako sú napríklad  náterové systémy na betónové podlahy, ktorý je použitý v mnohých priemyselných prevádzkach po celom Slovensku (Visteon Interiors Slovakia, Hagard Hall, Matador Automotive). Spoločnosť H-COLOR spol.s r.o. je držiteľom certifikátu Slovenskej basketbalovej asociácie pre úpravu športových povrchov ( palubovky v Banskej Bystrici, Komárne, Nitre a v Leviciach).