1. H-color

Alkyduretanové nátery

Do skupiny alkyduretanových náterových látok z nášho výrobného programu patria:

 H-ORSIL - alkyduretanová silnovrstvá farba 

Na riedenie alkyduretanových farieb sa používajú nasledovné riedidlá:

 S-6006