1. H-color

Bitumenové nátery

Do skupiny bitumenových náterových látok z nášho výrobného programu patria:

 H-BITUMEN - bitumenová silnovrstvá farba.

Oblasť použitia:
Používa sa ako jednovrstvový náter železničných vagónov, automobilov, autobusov, kontajnerov (aj ich drevených častí) proti pôsobeniu vody. Časti nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Na riedenie bitumenových farieb sa používajú nasledovné riedidlá:

 S-6006