1. H-color

Distribútor mazív, olejov, chemikálií

Spoločnosť H-Color spol. s r.o. plní a distribuuje :

- oleje,
- mazivá,
- priemyselné mazivá,
- čistiace spreje,
- chemikálie na ČOV,
- chloritan sodný 24,5%, NaClO2 - 24,5% roztok