1. H-color

Na stiahnutie

 

Technické listy sú dostupné na stiahnutie

H-ACRYL
H-AKVACOLOR EMAIL
H-AKVACOLOR PRIM
H-BITUMEN
H-COLORKA EMAIL
H-COLORKA JEDNOSICHTOVKA
H-COLORKA LAK
H-COLORKA PRIM
H-DUR P
H-EPOX EMAIL 
H-EPOX JEDNOSICHTOVKA
H-EPOX LAK 
H-EPOX P
H-EPOX PRIM
H-ORSIL
H-PUR EMAIL
H-PUR JEDNOSICHTOVKA
H-PUR LAK
H-PUR PRIM
H-SILOTERM 350
H-TOPAKRYL
H-ZINKDUR

Karty bezpečnostných údajov sú dostupné na požiadanie

Certifikáty (Prehlásenia o zhode) sú dostupné na požiadanie