1. H-color

Ostatné nátery

Do skupiny ostatných náterových látok z nášho výrobného programu patria:

 H-DUR P - jednozložkový penetračný základ

Na riedenie H-DUR P sa používa:

 H-PUR RIEDIDLO DLHÉ