1. H-color

Príprava povrchu

Prvým krokom pri príprave starého povrchu na náter je odstránenie korózie, tento krok rozhoduje o ďalšej životnosti nového náterového systému.  „Hrdzu“, ako ju bežne nazývame môžeme odstrániť viacerými spôsobmi uvedenými  v nasledovnej tabuľke, ktorá nám presnejšie definuje Stupne celkovej predprípravy povrchu podľa ISO 12 944.

Stupeň predprípravy povrchu Metóda prípravy povrchu Realizácia predprípravy povrchu
Sa 1 Otryskávanie odstránenie okují, hrdze, starých náterov
Sa 2 väčšina okují, hrdze a starých náterov je odstránená, zvyšky sú priľnuté k podkladu
Sa 2 1/2 okuje, hrdza, staré nátery a cudzie látky sú odstránené, ostatné zvyšky sa prejavujú iba ako mierna zmena odtieňa povrchu
Sa 3 okuje, hrdza, staré nátery a cudzie látky sú odstránené, povrch vykazuje rovnakú kovovo šedú farbu
St 2 Ručné čistenie slabo priľnavé okuje, hrdzu, staré nátery a cudzie látky sú odstránené
St 3 slabo priľnavé okuje, hrdzu, staré nátery a cudzie látky sú odstránené, povrch je očistený dôkladnejšie, na povrchu je badateľný kovový lesk
Fl Čistenie plameňom okuje, hrdza, staré nátery a cudzie látky sú odstránené, ostatné znečistenia sa môžu prejaviť ako rozdielny farebný odtieň
Be Leptanie kyselinou okuje, hrdza, staré nátery a cudzie látky sú úplne odstránené, náter bude odstránený pred samotným leptaním kyselinou vhodnou metódou

Druhým typom predprípravy povrchu je Čiastočná predpríprava povrchu, ktorá spočíva iba v lokálnych úpravách ( jedná sa o lokálne otryskávanie, lokálne ručné čistenie alebo lokálne strojové opracovanie). Tento postup spočíva v odstránení korózie a znečisťujúcich látok a zachovanie neporušených náterov alebo kovových povlakov.

Dôležitým krokom pri predpríprave povrchu je jeho odmastenie.Realizuje sa ešte pred samotným otryskávaním, resp. čistením materiálu. Naň možno použiť teplú vodu so saponátom (dôležité je povrch dobre opláchnuť čistou vodou a následne vysušiť z dôvodu vzniku tzv. okamžitej korózie na povrchu). Na odmastenie sa ďalej používajú špeciálne odmasťovače ako technický benzín či P-8500.
Najčastejšími chybami pri predpríprave oceľových povrchov bývajú:

Otryskávanie, resp. očistenie povrchu materiálu pred jeho odmastením

  • Nedostatočné odstránenie okují, zvarencov a iných nečistôt, ktoré vznikli pri zváraní
  • Nezaoblenie ostrých hrán a nevytvorenie dobrých prístupových miest na nanášanie náterov
  • Nezabezpečenie dostatočnej drsnosti povrchu pri jeho mechanickom a ručnom čistení, tzn. povrch je často veľmi „vyleštený“, čo má za následok nedostatočnú priľnavosť a slabú penetráciu náterov