1. H-color

Vodouriediteľné nátery

Do skupiny vodou riediteľných náterových látok z nášho výrobného programu patria:

 H-AKVACOLORKA PRIM - vodou riediteľná základná protikorózna farba
 H-AKVACOLORKA EMAIL - vodou riediteľný vrchný email
 H-TOPAKRYL - vodou riediteľná farba

Na riedenie silikónových farieb sa používa voda